Uitenbroek woninginrichting · Privacy - Uitenbroek Woninginrichting

Ga naar de inhoud
Privacyverklaring
Over ons
Uitenbroek Woninginrichting begrijpt dat u uw persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Uitenbroek Woninginrichting zorgvuldig om met deze informatie. Uitenbroek Woninginrichting heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Uitenbroek Woninginrichting uit welke gegevens Uitenbroek Woninginrichting van u nodig heeft en waarvoor Uitenbroek Woninginrichting ze gebruikt.

Opslag van uw gegevens
Uitenbroek Woninginrichting slaat de persoonsgegevens die Uitenbroek Woninginrichting van u ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Uitenbroek Woninginrichting ontvangt voor het invullen van het contactformulier, zoals onder andere de volgende persoonsgegevens:
Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
Gegevens met betrekking tot uw vraag en/ of opmerking aan Uitenbroek Woninginrichting.

Gebruik van uw gegevens
Uitenbroek Woninginrichting gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Registratie en administratieve afhandeling van uw vraag en/ of opmerking.
Verzorging van uw vraag en/ of opmerking.
Analyses uitvoeren zodat Uitenbroek Woninginrichting zijn dienstverlening kan verbeteren.
Advies geven over aanverwante diensten.
U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens
Uitenbroek Woninginrichting beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Uitenbroek Woninginrichting bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Uitenbroek Woninginrichting uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Uitenbroek Woninginrichting de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen
U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Daarnaast kunt u Uitenbroek Woninginrichting vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan contact met ons op via info@uitenbroek.net. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Uitenbroek Woninginrichting eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Uitenbroek Woninginrichting volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Uitenbroek Woninginrichting u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment uw gegevens wel verwijderd mogen worden.

Klacht
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen. Klik hier voor onze contactgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

***
Terug naar de inhoud